Zeznania stron i opinia biegłego psychologa w procesie o nieważność małżeństwa (rozwodu kościelnego)

Kolejnym krokiem są zeznania świadków. Podczas zeznań na sali przebywa tylko sędzia kościelny i notariusz. Nie może przebywać tam ani pozwany, ani powód. Może przebywać za to adwokat kościelny. Jak stwierdza Michał Poczmański z Kancelarii Kanonicznej z Warszawy obecność adwokata kościelnego w niektórych sytuacjach jest ważna, ale nie jest niezbędna. Ponieważ wszystkie pytania – zarówno te od obrońcy węzła małżeńskiego, jak też od stron są wcześniej spisane i są przez notariusza kościelnego tylko odczytywane świadkowi.

Świadek również musi złożyć przysięgę na Boga, że będzie zeznawał tylko prawdę. Następnie składa zeznania spisywane do protokołu. Najczęściej musi odpowiedzieć na ok. 25-30 pytań dotyczących znajomości stron, okresu narzeczeństwa, oraz samego małżeństwa. Niestety świadek nie może mieć ze sobą żadnych notatek, czy zapisków, jego zeznania w sądzie kościelnym muszą być spontaniczne.

Aby udowodnić nieważność małżeństwa dobrze jest powołać przynajmniej 4-5 świadków do procesu kościelnego. Oczywiście nie każdy z nich będzie miał pełną wiedzę na temat danego małżeństwa. Dlatego adwokat kościelny powinien się starać, aby ich wiedza się uzupełniała.

Każdy katolik, jeśli zostanie powołany na świadka w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa musi się stawić, nie może odmówić, nawet jeśli myśli że nie posiada koniecznej wiedzy. To zawsze sąd kościelny decyduje, czy powoła świadka czy nie.

Poza zeznaniami stron i świadków dowodami w procesie o stwierdzenie małżeństwa mogą być również dokumenty: pamiętniki, listy, dokumentacje medyczne, zaświadczenia i dokumenty urzędowe oraz wszystkie inne dokumenty, co do których jest pewność, że nie powstały one tylko na potrzeby procesu. Bardzo ważnym dowodem w procesie o unieważnienie małżeństwa jest również opinia biegłego psychologa który może stwierdzić, czy w dniu zawierania sakramentu małżeństwa któraś ze stron lub nawet obie cierpiały na jakieś zaburzenia psychiczne lub wystąpiły inne okoliczności, które uniemożliwiły ważne i skuteczne zawarcie małżeństwa. Biegły korzystając ze swojej wiedzy psychologicznej lub psychiatrycznej może po zbadaniu stron orzec, czy są podstawy do orzeczenia nieważności małżeństwa czy też nie. Sędziowie, a jest ich trzech w tym rodzaju procesów, często pozytywnie oceniają opinię biegłego, jest to dla nich duże wsparcie merytoryczne. Jednak sędzia dysponuje swobodną oceną materiału dowodowego. Jeśli więc uzna, że opinia nie jest zgodna z pozostałym materiałem dowodowym, lub jeśli opinia jest źle przygotowana i jest np. niepełna wtedy może podjąć wyrok niezgodny z opinią biegłego. Ma do tego pełne prawo. Dlatego dla klienta zawsze ważna jest pomoc adwokata kościelnego, który już na etapie procesu jest w stanie pomóc w ocenia aktualnie zbieranego materiału dowodowego i jest w stanie na bieżąco reagować. To jest w procesowym prawie małżeńskim bardzo ważne.

Więcej informacji i profesjonalna pomoc znajduje się na stronie kancelarii prawa kanonicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *